Các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện nay áp dụng với lĩnh vực Cơ khí, máy móc, thiết bị

24/05/2022 | 09:13:55
Việt Nam theo ước tính năm 2020 có khoảng 11.000 TCVN và 700 QCVN trong đó riêng QCVN về cơ khí khá khiêm tốn khoảng 17 QCVN liên quan tới vật liệu cơ khí, máy nông nghiệp và phương tiện giao thông đường bộ.

Trong đó có 5 QCVN do Bộ Công thương xây dựng, 9 QCVN do bộ GTVT xây dựng và 1 QCVN do bộ NN&PTNT xây dựng và 2 QCVN liên quan tới thép do Bộ KH&CNLuật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020:

  •  Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.
  •  Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019  Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết  bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
  •  TCVN 8995: 2011 Về Thép kỹ thuật cơ khí thông dụng.
  •  TCVN 4744: 1989 về quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.

 Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp cơ khí hiện nay đều áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, môi trường để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật cũng như vận hành doanh nghiệp ổn định đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các tiêu chuẩn đó là:

 1. ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng.

 2. ISO 14001: 2015 – Hệ thống quản lý môi trường.

 3. ISO 45001: 2018- Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe & nghề nghiệp.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881