Hồ sơ năng lực

Sự công nhận

Công nhận là một đánh giá độc lập nhằm đảm bảo các Tổ chức chứng nhận (Certification Body) có năng lực kỹ thuật và tính công bằng để cung cấp các dịch vụ chứng nhận đáng tin cậy. Đây là điều cần thiết để xây dựng niềm tin và sự tin tưởng và chứng nhận. Chứng nhận được công nhận đảm bảo rằng dịch vụ chứng nhận mà bạn đang nhận không chỉ minh bạch, vô tư mà còn đem lại những giá trị gia tăng và được quốc tế công nhận.

Tại sao sự công nhận quan trọng?

Chúng tôi tin tưởng vào sự công bằng của chuyên gia đánh giá, tính trung thực của cuộc đánh giá và tính nghiêm ngặt của quy trình chứng nhận. Đó là căn nguyên cốt lõi vì sao chính sách chất lượng của chúng tôi là cung cấp chứng nhận được công nhận bất cứ khi nào có thể.

Trong những trường hợp không thể thực hiện chứng nhận được công nhận, chúng tôi áp dụng các giá trị và nguyên tắc tương tự này cho quy trình đánh giá để đảm bảo doanh nghiệp luôn có được phương pháp đánh giá nhất quán, công bằng và đạt giá trị gia tăng.

BLT.cert là Tổ chức Chứng nhận Sự phù hợp được đánh giá thường xuyên và nghiêm ngặt theo ISO 17021 - Tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo năng lực, sự công bằng và khả năng hoạt động của BLT.cert với tư cách là một tổ chức chứng nhận độc lập.

  • Công nghiệp và thương mại: Tạo diều kiện thuận lợi cho thương mại và loại bỏ nhu cầu thử nghiệm nhiều lần.
  • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng: Việc công nhận cung cấp cơ sở đáng tin cậy và khách quan cho việc ra quyết định chứng nhận.
  • Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp như Phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn/ tổ chức chứng nhận (hệ thống quản lý sản phẩm/con người) và kiểm tra, công nhận là một phương tiện chứng minh năng lực rõ ràng nhất.

NĂNG LỰC CỦA BLT.cert

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 của BLT.cert do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp ngày 01/4/2022 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881