Đội ngũ chuyên gia
Lò Anh Sơn
Lò Anh Sơn
Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Lò Anh Sơn

Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Lò Văn Hớt
Lò Văn Hớt
Chuyên gia đánh giá trưởng/ Chuyên gia đào tạo 5S

Lò Văn Hớt

Chuyên gia đánh giá trưởng/ Chuyên gia đào tạo 5S

Ngô Văn Bắc
Ngô Văn Bắc
Chuyên gia đánh giá trưởng/ Chuyên gia đào tạo

Ngô Văn Bắc

Chuyên gia đánh giá trưởng/ Chuyên gia đào tạo

Phạm Hữu Túc
Phạm Hữu Túc
Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Phạm Hữu Túc

Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Chuyên gia đánh giá trưởng
Học vấn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Hóa phân tích
Kinh nghiệm: Hơn 15 năm
Lĩnh vực đánh giá: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018; HACCP; OHSAS 18001/ISO 45001; Chứng nhận sản phẩm; Đào tạo ISO 17025:2017.

Phan Trần Anh Huy
Phan Trần Anh Huy
Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Phan Trần Anh Huy

Chuyên giá đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Trần Thị Tiên Thủy
Trần Thị Tiên Thủy
Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Trần Thị Tiên Thủy

Chuyên gia đánh giá/ Chuyên gia đánh giá trưởng

Messenger Zalo Return To Top
0916757881