Các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện nay áp dụng với lĩnh vực Điện, điện tử

10/05/2022 | 13:06:23
Dưới đây là tổng hợp của BLT.cert về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được pháp luật quy định áp dụng cho lĩnh vực Điện - Điện tử ở nước ta hiện nay:

1. Luật

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

2. Quy chuẩn kỹ thuật

QCVN 9:2012/BKNCN/SDD1: 2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn máy móc thiết bị như:

 • TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) về kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng - Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền.
 • TCVN 5331:1991 về thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí.
 • TCVN 5332:1991 về thiết bị axetylen - yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính.
 • TCVN 5180:1990 (ST SEV 1727-86) về palăng điện - Yêu cầu chung về an toàn.
 • TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) về máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn.
 • TCVN 5181:1990 về thiết bị nén khí - yêu cầu chung về an toàn.
 • TCVN 5183:1990 (ST SEV 499-77) về máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng. 
 • TCVN 5206:1990 (ST SEV 1718-79) về Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng được chuyển đổi năm 2008.
 • TCVN 5207:1990 (ST SEV 1722-79) về Máy nâng hạ - Cầu Công te nơ - Yêu cầu an toàn được chuyển đổi năm 2008.
 • TCVN 5209:1990 (ST SEV 2689-80) về Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.
 • TCVN 5184:1990 (ST SEV 500-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy khoan.
 • TCVN 5186:1990 ( ST SEV 576-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay.
 • TCVN 5187:1990 (ST SEV 577-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang.
 • TCVN 5188:1990 (ST SEV 578-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bào, xọc và chuốt.
 • TCVN 5185:1990 (ST SEV 540-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện.
 • TCVN 2296:1989 về thiết bị rèn ép - yêu cầu chung về an toàn.
 • TCVN 5019:1989 về thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn. 
 • TCVN 4750:1989 (ST SEV 2153-80) về vỏ bảo vệ đá mài - Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật. 
 • TCVN 4755:1989 (ST SEV 4474 - 1984) về cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực. 
 • TCVN 4725:1989 (ST SEV 538-77) về máy cắt kim loại - Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy. 
 • TCVN 4726:1989 (ST SEV 539 – 77) về kỹ thuật an toàn - Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang bị điện. 
 • TCVN 4717:1989 (ST SEV 2696-80) về thiết bị sản xuất - Che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn. 
 • TCVN 4115:1985 về thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung. 
 • TCVN 2290:1978 về thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn. 
 • TCVN 3145:1979 về khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn. 
 • TCVN 3152:1979 về dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn. 
 • TCVN 3748:1983 về máy gia công kim loại - Yêu cầu chung về an toàn.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881