Các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện nay áp dụng với lĩnh vực Lâm nghiệp

13/05/2022 | 14:12:58
Dưới đây là chia sẻ của BLT.cert về một số luật định áp dụng cho lĩnh vực Lâm nghiệp

Các quy định chung đối với Lĩnh vực Lâm nghiệp bao gồm:

1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

3. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;

4. Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của bộ NN&PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

5. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

6. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;

7. Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý rừng bền vững; 

8. Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

9. Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881