Các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện nay áp dụng với lĩnh vực Nông nghiệp –Thủy hải sản

13/05/2022 | 11:36:45
Các doanh nghiệp về nông nghiệp và thủy sản cần tuân theo những quy dịnh nào? Hãy cùng BLT.cert tìm hiểu dưới đây

Các quy định chung đối với Lĩnh vực Nông nghiệp – Thủy sản bao gồm:

1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

3. Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

4. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

5. Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi;

6. Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi;

7. Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/03/2020 ban hành QCVN về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản;

8. Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

9. Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

10. Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 Ban hành QCVN về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

11. Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 Ban hành QCVN về thức ăn thủy sản.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881