Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành dịch vụ kỹ thuật

10/05/2022 | 14:32:50
Dưới đây là tổng hợp của BLT.cert về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được pháp luật quy định áp dụng cho ngành dịch vụ kỹ thuật ở nước ta hiện nay:
 1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

 2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

 3. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện.

 4. QCVN 07-4: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình giao thông.

 5. QCVN 07-2: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình thoát nước.

 6. QCVN 07-1: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình cấp nước.

 7. QCVN 07-5 : 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình cấp điện.

 8. QCVN 07-6: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình cấp xăng dầu, khí đốt.

 9. QCVN 07-7: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình chiếu sáng.

 10. QCVN 07-8: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình viễn thông.

 11. QCVN 07-9: 2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật -Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.

 12. TCVN 9206: 2012 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

 13. Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH về QCVN về An toàn lao động đối với hệ thống lạnh.

 14. TCVN 5687: 2010 hệ thống điều hòa không khí.

 15. QCVN QTĐ 5: 2008/BCT về kỹ thuật điện.

 16. QCVN QTĐ 6: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

 17. QCVN QTĐ 7: 2009/BCT Tập 7 Thi công các công trình điện.

 18. Bộ TCVN 6104 (ISO 5149) Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Yêu cầu về an toàn và môi trường.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881