Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành vận tải, logistic

13/05/2022 | 15:49:40
Dưới đây là các yêu cầu của luật pháp đối với ngành vận tải, phân phối logistic tại Việt Nam
  1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

  2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  3. Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

  4. Thông tư 89/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

  5. Thông tư 15/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa.

  6.  Thông tư 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tài bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

  7.  Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số diều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tài bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

  8.  Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881