Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành Xây dựng

13/05/2022 | 11:54:54
Hãy cùng BLT.cert tìm hiểu xem ngành Xây dựng cần tuân theo những quy định về pháp luật nào trong bài viết dưới đây

Những quy định chung áp dụng cho ngành Xây dựng:

1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007a/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

3. Luật Xây dựng năm 2014;

4. Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

5. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

6. Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng;

7. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

8. Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng;

9. Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng;

10. Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

11. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

12. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

13. Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư;

14. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

15. Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

16. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 132/2008/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

17. QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881