Giới thiệu về ISO 22000, phiên bản mới nhất năm 2018

13/06/2022 | 15:02:43
An toàn thực phẩm hiện đang là mối lo ngại toàn cầu. Theo ước tính của WHO , 600 triệu người mắc bệnh và 420.000 người chết mỗi năm do thực phẩm không an toàn. Toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng phức tạp đã khiến việc kiểm soát và truy xuất nguồn gốc khó khăn hơn. Để đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp, ISO 22000 đã được xây dựng và trở thành tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ATTP phổ biến nhất hiện nay.

Tổng quan ISO 22000

ISO 22000 là một bộ hướng dẫn giúp các doanh nghiệp thiết lập và quản lý Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS). Các quy trình và thủ tục mà một doanh nghiệp thực hiện thông qua ISO 22000 sẽ giúp họ xác định, giám sát, giảm thiểu và ngăn ngừa các mối nguy về an toàn thực phẩm ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm.

ISO 22000 kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để cung cấp một khuôn khổ hiệu quả cho việc phát triển, thực hiện, giám sát và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) đã được lập thành văn bản trong bối cảnh rủi ro kinh doanh tổng thể của tổ chức.

ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với FSMS để cho phép doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm:

- Lập kế hoạch, thực hiện, vận hành, duy trì và cập nhật tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn dựa trên mục đích sử dụng của chúng;

- Thể hiện sự tuân thủ các nhu cầu về an toàn thực phẩm phù hợp theo luật định và quy định;

- Để đánh giá các yêu cầu về an toàn thực phẩm của khách hàng được chấp nhận chung và thể hiện rõ ràng sự phù hợp với các yêu cầu đó;

- Truyền thông hiệu quả về các vấn đề an toàn thực phẩm cho các bên quan tâm trong chuỗi thực phẩm;

- Để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm đã nêu;

- Để thể hiện rõ ràng sự tuân thủ đối với các bên quan tâm có liên quan;

- Yêu cầu chứng nhận hoặc đăng ký FSMS của mình bởi một tổ chức bên ngoài hoặc tự tuyên bố hoặc đánh giá sự tuân thủ với tài liệu này.

Lợi ích ISO 22000 mang lại cho doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 22000 dành cho các tổ chức đang tìm cách thiết lập một FSMS hiệu quả, và tích hợp nhiều hơn so với việc chỉ đáp ứng các yêu cầu thông thường của luật pháp. Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức đáp ứng mọi tiêu chí luật định và quy định hiện hành liên quan đến an toàn thực phẩm trong hệ thống an toàn thực phẩm của mình. Bằng cách được chứng nhận ISO 22000, tổ chức sẽ thể hiện cam kết của mình về an toàn thực phẩm với khách hàng và các bên liên quan khác. Tổ chức cũng sẽ áp dụng các quy trình Quản lý An toàn Thực phẩm được quốc tế công nhận vào doanh nghiệp của mình để tăng cường các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro, cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này sẽ nâng cao danh tiếng thương hiệu của tổ chức, do đó sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh và giúp bạn giành được công việc kinh doanh mới. 

Dưới đây là những lợi ích hàng đầu của việc sử dụng khuôn khổ ISO 22000:

- Đưa các quy trình Quản lý An toàn Thực phẩm được quốc tế công nhận vào doanh nghiệp;

- Tăng cường, nâng cao quá trình kiểm soát quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm;

- Cải thiện niềm tin của khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác về sự an toàn của thực phẩm và khả năng giảm thiểu rủi ro sức khỏe;

- Cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức của bạn bằng cách làm rõ trách nhiệm;

- Giúp tổ chức tối ưu hóa và cập nhật hệ thống của tổ chức thông qua một quá trình cải tiến liên tục để chúng vẫn hoạt động hiệu quả;

- Đảm bảo với các bên quan tâm rằng tổ chức có các quy trình an toàn thực phẩm mạnh mẽ và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng;

- Đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn việc đưa các vật liệu nguy hiểm và ô nhiễm vào. 

Áp dụng ISO 22000 vào vận hành

ISO 22000 có thể được thực hiện bởi bất kỳ công ty hoặc doanh nghiệp nào có liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm nói chung.

ISO 22000 được thiết kế theo cách mà nó có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý hiện có của công ty hoặc nó có thể được thực hiện một mình. Tiêu chuẩn ISO 22000 sử dụng cấu trúc gồm mười điều khoản được gọi là Phụ lục SL, bao gồm bốn lĩnh vực chính:

1. An toàn thực phẩm - các quy trình và thủ tục mà doanh nghiệp cần tuân theo trong suốt chuỗi cung ứng của mình để giữ cho thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

2. Trách nhiệm quản lý - các lĩnh vực mà nhóm quản lý của doanh nghiệp cần tập trung vào, tham gia và chịu trách nhiệm.

3. Quản lý nguồn lực - phải phân công các nguồn lực như con người, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất như thế nào để đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể. 

4. Đo lường, phân tích và cải tiến - các điều khoản cuối cùng đề cập đến cách tổ chức có thể xác định xem Hệ thống quản lý của mình có hoạt động như mong đợi hay không, tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục hệ thống của tổ chức. 

Chuyển đổi sang phiên bản mới nhất 2018

ISO 22000, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác được sửa đổi gần đây như ISO 9001 và ISO 14001, đã áp dụng cấu trúc Phụ lục SL trong lần sửa đổi năm 2018, trong đó các tiêu chuẩn mới hoặc bản cập nhật phải được chú trọng khi phát triển các yêu cầu liên quan.

Trước khi thông qua Phụ lục SL, có nhiều điểm khác biệt giữa cấu trúc điều khoản, các yêu cầu, thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các hệ thống quản lý khác nhau của tiêu chuẩn. Điều này gây khó khăn cho các tổ chức trong việc tích hợp việc thực hiện và quản lý nhiều tiêu chuẩn; Môi trường, Chất lượng, Sức khỏe và An toàn và An toàn thực phẩm là những thứ phổ biến nhất. Do đó, cấu trúc mới đã loại bỏ sự nhầm lẫn, trùng lặp và xung đột từ các cách hiểu khác nhau của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Cấu trúc ISO 22000:2018:

0. Giới thiệu.

1. Phạm vi.

2. Tài liệu tham khảo quy chuẩn.

3. Thuật ngữ và định nghĩa.

4. Bối cảnh của tổ chức.

5. Khả năng lãnh đạo.

6. Lập kế hoạch.

7. Ủng hộ.

8. Hoạt động.

9. Đánh giá hiệu suất.

10. Sự cải tiến.

Phụ lục A Tham chiếu chéo giữa CODEX HACCP và tài liệu này.

Phụ lục B Tham chiếu chéo giữa tài liệu này và ISO 22000: 2005.

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881