ISO 27001 Hệ thống quản lý An toàn thông tin

01/06/2022 | 16:51:15
Các mối đe dọa về an toàn thông tin không ngừng phát triển. Các vi phạm dữ liệu mới xuất hiện trên tiêu đề mỗi ngày. Vì vậy, ngày càng nhiều tổ chức nhận ra rằng quản lý an toàn thông tin không tốt có thể gây tốn kém, và dẫn đến việc vi phạm thông tin bí mật của chính họ hoặc khách hàng của họ.
Chính vì lý do này, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã phát triển tiêu chuẩn ISO 27001 về hệ thống quản lý để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về vi phạm dữ liệu , đánh cắp danh tính và các cuộc tấn công mạng khác. Trong bài viết dưới đây, BLT.cert sẽ chia sẻ cùng quý bạn đọc những kiến thức về tiêu chuẩn ISO 27001.

ISO 27001 là gì?

ISO/IEC 27001:2013 (hay còn gọi là ISO 27001) là tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin, được xây dựng bởi hai tổ chức lớn là ISO và IEC (lần lượt là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế). Là một phần của chuỗi tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27000, ISO 27001 đưa ra đặc điểm kỹ thuật cho một hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security management System - ISMS), và cung cấp một khuôn khổ giúp các tổ chức thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến ISMS. 

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001 được xuất bản vào tháng 9/2013, thay thế cho phiên bản năm 2005 trước đó. ISO 27001 đưa ra những yêu cầu nhằm đảm bảo hệ thống quản lý thông tin hoạt động hiệu quả, dựa trên rủi ro và công nghệ trung lập để giữ an toàn cho tài sản thông tin của tổ chức.

ISO 27001 bao gồm:

- Quy trình đánh giá rủi ro, cơ cấu tổ chức. 

- Phân loại thông tin.

- Cơ chế kiểm soát truy cập, các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật. 

- Chính sách an toàn thông tin, thủ tục, hướng dẫn giám sát và báo cáo.

Tiêu chuẩn ISO có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích, có thể kể đến như:

✓ Bảo vệ mọi thứ từ tài sản trí tuệ của tổ chức đến thông tin tài chính bí mật của tổ chức. 

✓ Áp dụng các chính sách bảo mật thông tin đã xác định để giúp tổ chức quản lý các quy trình bao gồm chính sách kiểm soát truy cập, bảo mật thông tin liên lạc, mua lại hệ thống, các khía cạnh an toàn thông tin của việc lập kế hoạch liên tục trong kinh doanh và nhiều quy trình khác.

✓ Đảm bảo rằng việc quản lý sự cố bảo mật thông tin của tổ chức được lên kế hoạch cẩn thận và có hiệu quả rõ ràng nếu và khi có sự thỏa hiệp xảy ra.

✓ Thực hiện các hoạt động đánh giá và quản lý rủi ro một cách rõ ràng, thiết thực và minh bạch. 

✓ Đảm bảo các bên liên quan chính và các bên thứ ba khác nhận thức được, đồng ý và khi cần thiết tuân thủ hoàn toàn các biện pháp thông tin của tổ chức. 

✓ Đáp ứng các quy định ngành hoặc quy trình hoạt động cụ thể , do bất kỳ cơ quan quản lý nào có liên quan đặt ra. 

✓ Bảo mật dữ liệu cá nhân của nhân viên và khách hàng của tổ chức. 

Chứng nhận ISO 27001

ISO 27001 là một trong những tiêu chuẩn bảo mật thông tin phổ biến nhất hiện có và được công nhận trên phạm vi quốc tế. Việc thực hiện tiêu chuẩn giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của luật pháp như Quy định chung về GDPR của EU (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) và Quy định của NIS (Hệ thống mạng và thông tin). Điều này giúp giảm chi phí liên quan đến vi phạm dữ liệu.

Chứng nhận ISO 27001 đảm bảo với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác rằng cơ sở hạ tầng bảo mật thông tin của tổ chức đáp ứng được mong đợi của họ:

- Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) của tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn của mô hình ISO về triển khai, duy trì và cải tiến liên tục

- Tổ chức đang quản lý bảo mật thông tin theo các yêu cầu của ISO 27001, bất kể quy mô hoặc loại hình tổ chức. 

Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 27001?

Các lợi ích hàng đầu của ISO / IEC 27001 mà khách hàng của BLT.cert đã trải nghiệm :

  • Bảo vệ dữ liệu của bạn, mọi lúc mọi nơi: Bảo vệ tất cả các dạng thông tin, dù là thông tin kỹ thuật số, bản in cứng hay trong Đám mây.
  • Tăng khả năng phục hồi sau các cuộc tấn công dữ liệu: Tăng khả năng phục hồi của tổ chức của bạn trước các cuộc tấn công mạng.
  • Giảm chi phí bảo mật thông tin: Chỉ triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật tổ chức cần, giúp tổ chức tận dụng tối đa ngân sách của mình.
  • Ứng phó với các mối đe dọa bảo mật đang phát triển: Không ngừng thích ứng với những thay đổi cả về môi trường và bên trong tổ chức.
  • Cải thiện văn hóa công ty:  Hệ thống ISMS bao gồm con người, quy trình và công nghệ, đảm bảo nhân viên hiểu được rủi ro và chấp nhận bảo mật như một phần của thực tiễn làm việc hàng ngày của họ.
  • Đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng: Chứng nhận thể hiện cam kết của tổ chức đối với bảo mật dữ liệu và cung cấp thông tin xác thực có giá trị khi đấu thầu cho doanh nghiệp mới.

Làm thế nào để áp dụng hiệu quả ISO 27001?

ISO 27001 nhấn mạnh đến việc áp dụng Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). ISMS là một tập hợp các quy tắc mà một công ty thiết lập để đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin của họ. Chúng thường được trình bày rõ ràng như một tập hợp các mục tiêu bảo mật. Trong ISO 27001, mục tiêu bảo mật nằm trong việc bảo vệ ba khía cạnh của thông tin:

- Bảo mật: Thông qua một loạt các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ, chỉ những người phù hợp mới có quyền truy cập phù hợp vào dữ liệu.

- Tính toàn vẹn: Kiểm soát được thắt chặt bằng cách hạn chế khả năng thay đổi hoặc phá hủy thông tin.

- Khả dụng: Tất cả dữ liệu phải có sẵn cho các cá nhân được ủy quyền bất cứ khi nào cần.

Cùng nhau, chúng được gọi là bộ ba CIA (Confidentiality - Integrity - Availability) .

Việc triển khai ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001 bao gồm:

- Xác định phạm vi dự án.

- Đảm bảo cam kết quản lý và ngân sách.

- Xác định các bên quan tâm và các yêu cầu pháp lý, quy định và hợp đồng.

- Tiến hành đánh giá rủi ro.

- Rà soát và thực hiện các kiểm soát bắt buộc.

- Phát triển năng lực nội bộ để quản lý dự án.

- Phát triển tài liệu thích hợp.

- Tiến hành  đào tạo nâng cao nhận thức của nhân viên .

- Lập báo cáo (ví dụ: Tuyên bố về khả năng áp dụng và kế hoạch xử lý rủi ro).

- Liên tục đo lường, giám sát, xem xét và đánh giá ISMS.

- Thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa cần thiết. 

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 không chỉ dừng lại ở các giai đoạn Kế hoạch và Thực hiện vận hành Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) mà tổ chức cần duy trì và cải tiến, đảm bảo rằng an toàn bảo mật thông tin không chỉ một lần, mà liên tục.

Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, ISO 27001 tuân theo Phụ lục SL. Cấu trúc cấp cao chung này làm cho việc áp dụng các hệ thống quản lý tích hợp phù hợp với nhiều tiêu chuẩn trở nên dễ dàng hơn. Do đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng tích hợp ISO 27001 với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 (QMS - hệ thống quản lý chất lượng). 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881