ISO 45003: Bộ tiêu chuẩn bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ tâm lý

08/12/2022 | 16:09:30
Sức khỏe tinh thần của người lao động đã trở thành một chủ đề nóng trong vài năm qua, với những căng thẳng và căng thẳng do đại dịch COVID-19 gây ra như một chất xúc tác để thay đổi.

Tại sao cần phát triển ISO 45003

Sức khỏe tâm lý có thể có tác động rất lớn đến nơi làm việc, ảnh hưởng đến cách người lao động cảm nhận và học hỏi, cũng như cách họ xử lý các mối quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm được thực hiện, hoặc thậm chí xảy ra tai nạn.  

Sức khỏe tâm thần kém cũng có thể góp phần làm tăng tỷ lệ vắng mặt, điều này có thể gây tốn kém. Thật vậy, báo cáo 2019/20 của HSE (Điều hành Sức khỏe và An toàn) cho thấy căng thẳng, trầm cảm và lo lắng đã dẫn đến mất 17,9 triệu ngày làm việc trong năm, tổng số có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến năng suất kinh doanh. 

 

Đại dịch COVID-19 có thể khiến sức khỏe tâm thần trở thành mối quan tâm lớn hơn. Theo một báo cáo của Lloyds Register, nơi đã phỏng vấn hơn 5.000 công nhân trên toàn cầu, 70% số người được hỏi cho biết sự gia tăng căng thẳng liên quan đến công việc trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020. 

Do đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển một Tiêu chuẩn chỉ tập trung vào các rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc để giúp các tổ chức phát triển một môi trường làm việc tích cực hơn. 

Giới thiệu ISO 45003

ISO 45003 mới được viết như một tập hợp các hướng dẫn thực hành. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn này, các tổ chức có thể thực hiện các quy trình bảo vệ người lao động của họ khỏi các nguy cơ tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của người lao động. Các quy trình này tập trung vào việc xác định rủi ro và bất kỳ điều kiện hoặc nhu cầu nào tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Ngoài ra còn có các hướng dẫn phác thảo cách tổ chức có thể phân tích những rủi ro này và tạo ra các chiến lược để giảm thiểu hoặc loại bỏ chúng. 

 

Để giữ cho Tiêu chuẩn phù hợp với thế giới sau đại dịch, các yếu tố khi làm việc từ xa và làm việc ngoài văn phòng cũng đã được đưa vào, cùng với các vấn đề chỉ có ở một lực lượng lao động đang già đi. 

Tiêu chuẩn ISO 45003 đem đến nhiều lợi ích cho tổ chức, có thể bao gồm giảm tỷ lệ vắng mặt, giữ chân và tuyển dụng nhân viên nhiều hơn, cũng như nâng cao năng suất. Việc áp dụng các quy trình này cũng có thể khuyến khích sự đa dạng tốt hơn trong lực lượng lao động của bạn. 

Đạt được ISO 45003

ISO 45003 có thể đạt được như một sản phẩm độc lập, mặc dù là một bộ hướng dẫn, điều đó có nghĩa là bạn không thể được chứng nhận theo cách tương tự như ISO 45001.

ISO cũng đã thiết kế ISO 45003 để các yêu cầu của nó có thể dễ dàng tích hợp với một hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn này đặc biệt liên quan đến ISO 45001, Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, và có thể giúp tổ chức của bạn tạo ra một khuôn khổ toàn diện để bảo vệ cả sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. 

Một số tiêu chuẩn có thể tích hợp được như sau: 

  • ISO 45001 (sức khỏe và an toàn nghề nghiệp) và ISO 45003; 
  • ISO 9001 (quản lý chất lượng) và ISO 45003;
  • ISO 9001, ISO 45001 và ISO 45003; 
  • ISO 9001, ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 45001 và ISO 45003. 

 

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881