Sáng kiến Tuân thủ Xã hội trong Kinh doanh (Business Social Compliance Initiative - BSCI)

12/10/2022 | 14:47:12
Trong thị trường toàn cầu, các chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp. Một điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các công ty là cách để họ có thể cải thiện khả năng hiển thị trong quá trình sản xuất của họ - và thúc đẩy các cải tiến trong chuỗi cung ứng của họ bất cứ khi nào có thể. Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều kỳ vọng các doanh nghiệp không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm mà còn đảm bảo các nhà cung cấp của mình cũng thể hiện trách nhiệm xã hội.

BSCI là gì?

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2004, Sáng kiến Tuân thủ Xã hội trong Kinh doanh (Business Social Compliance Initiative - BSCI) chính thức ra mắt bởi Hiệp Hội Ngoại Thương (FTA), nay là Hiệp Hội Kinh Doanh Toàn Cầu Về Thương Mại Bền Vững (Amfori). Sáng kiến Tuân thủ Xã hội Doanh nghiệp là một phong trào định hướng nhằm theo dõi và đánh giá các tiêu chuẩn nơi làm việc trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết kế như một giải pháp dành cho các nhà bán lẻ, nhưng nó cũng mở cửa cho bất kỳ và tất cả các công ty hoặc hiệp hội Châu  Âu và ngoài Châu  Âu. Để duy trì và giám sát các tiêu chuẩn xã hội của các tổ chức, BSCI hoạt động như một nền tảng chung tại Châu Âu cho các nhà bán lẻ, ngành công nghiệp và các công ty nhập khẩu. 

Bộ Quy tắc Ứng xử BSCI dựa trên các Công ước Quốc tế quan trọng nhất bảo vệ quyền của người lao động, như các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc (UN) về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGPs) và các hướng dẫn cho Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tất cả những tổ chức tham gia BSCI đồng ý đưa Quy tắc vào hoạt động trong chuỗi cung ứng của họ. BSCI hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách cung cấp nhiều hoạt động và công cụ được kết nối với nhau để giúp họ đạt được một chuỗi cung ứng tuân thủ xã hội.

Lợi ích khi áp dụng BSCI là gì?

Phương pháp tiếp cận BSCI cung cấp cho các công ty hệ thống tốt nhất để cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chứng nhận BSCI đạt được nhằm tạo ra sự nhất quán và hài hòa cho các công ty muốn cải thiện sự tuân thủ xã hội của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó đặt nền tảng cho một hệ thống giám sát chung về tuân thủ xã hội.

Có nhiều lợi ích khi đánh giá theo Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh doanh (BSCI) đối với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp:

  • Đảm bảo người lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp được đối xử công bằng, văn minh và các quyền của họ được thực hiện và tôn trọng;
  • Nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp đối với các bên liên quan như là một doanh nghiệp có uy tín và đạo đức đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh;
  • Cải thiện mối quan hệ của doanh nghiệp với các nhà cung cấp;
  • Cải thiện hiệu suất xã hội của chuỗi cung ứng của tổ chức;
  • Giảm chi phí và tăng hiệu quả;
  • Cải thiện khả năng phục hồi của doanh nghiệp của họ đối với những thay đổi của ngành và thị trường;
  • Chuẩn bị cho hành trình xin chứng nhận trách nhiệm xã hội SA8000.

Nguyên tắc của BSCI 

Sáng kiến Tuân thủ Xã hội Kinh doanh là một sáng kiến tư nhân, phi chính phủ, phi lợi nhuận dựa trên thành viên nhằm mục đích cải thiện điều kiện xã hội của các nhà cung cấp của thành viên chủ yếu dựa trên các nước mới phát triển và đang phát triển. Bộ Quy tắc Ứng xử BSCI là hệ thống quản lý xã hội chung nhằm thúc đẩy các yếu tố nhằm cải thiện điều kiện của người lao động dựa trên các công ước quốc tế bảo vệ quyền của người lao động. Bộ Quy tắc Ứng xử BSCI được phát triển với sự hợp tác của sáng kiến Quốc tế về Trách nhiệm Xã hội như một bước đệm để hướng tới chứng nhận SA8000.

Quyền Tự do Hiệp hội và Thương lượng Tập thể

Trong các tình huống hoặc tại các quốc gia mà các quyền liên quan đến tự do hiệp hội và thương lượng tập thể bị pháp luật hạn chế, các phương tiện song song tương đương của tổ chức độc lập, tự do và thương lượng tập thể sẽ được tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với các công ước 87, 98 và 135 của ILO.

Không phân biệt

Không chấp nhận sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, đẳng cấp, nền tảng xã hội, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc và quốc gia, quốc tịch, thành viên trong các tổ chức công nhân bao gồm công đoàn, đảng phái chính trị, khuynh hướng tình dục, hoặc bất kỳ đặc điểm cá nhân nào khác. Phù hợp với các công ước 100 và 111 của ILO.

Thù lao công bằng

Tiền lương trả cho giờ làm việc bình thường, giờ làm thêm và chênh lệch làm thêm giờ sẽ đáp ứng hoặc vượt quá mức tối thiểu hợp pháp và / hoặc tiêu chuẩn ngành. Các khoản khấu trừ tiền lương bất hợp pháp hoặc trái phép sẽ không được thực hiện. Trong các tình huống mà mức lương tối thiểu hợp pháp không bao gồm chi phí sinh hoạt và cung cấp thêm một số thu nhập khả dụng, các công ty sẽ cố gắng cung cấp cho nhân viên mức đãi ngộ thỏa đáng để đáp ứng những nhu cầu này. Phù hợp với các công ước 26 và 131 của ILO

Giờ làm việc hợp lý

Giờ làm thêm chỉ được sắp xếp trên cơ sở tự nguyện. Số giờ làm việc tối đa cho phép trong một tuần là 48 và số giờ làm thêm tối đa cho phép trong một tuần là 12. Một người lao động được nghỉ ít nhất một ngày nghỉ sau sáu ngày làm việc liên tục. Phù hợp với các công ước 1 và 14 của ILO.

Sức khỏe và an toàn lao động

Phải thiết lập và tuân thủ một bộ quy định và thủ tục rõ ràng liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Việc thực hành và điều kiện tại nơi làm việc vi phạm các quyền cơ bản của con người đều bị cấm. Phù hợp với công ước 155 của ILO và khuyến nghị 164 của ILO.

Không sử dụng lao động trẻ em

Nghiêm cấm mọi hình thức bóc lột trẻ em. Lao động trẻ em bị cấm theo quy định của ILO và các công ước của Liên hợp quốc và/ hoặc luật quốc gia. Trong số các tiêu chuẩn khác nhau này, tiêu chuẩn nào là nghiêm ngặt nhất sẽ được tuân thủ.

Bảo vệ đặc biệt đối với lao động trẻ tuổi

Điều kiện làm việc giống như nô lệ hoặc có hại cho sức khỏe của trẻ em đều bị cấm. Các quyền của lao động trẻ phải được bảo vệ. Phù hợp với các công ước 79, 138, 142 và 182 của ILO.

Không cung cấp việc làm tạm thời 

Các tổ chức cần tuân thủ nguyên tắc này khi, họ đảm bảo rằng các mối quan hệ việc làm của họ không gây ra sự bất an và dễ bị tổn thương về xã hội hoặc kinh tế cho người lao động của họ; công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ việc làm được công nhận và lập thành văn bản, được thiết lập tuân thủ luật pháp quốc gia, phong tục hoặc tập quán và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tùy theo điều kiện nào cung cấp sự bảo vệ cao hơn.

Không sử dụng lao động lệ thuộc

Tất cả các hình thức lao động lệ thuộc đều bị cấm, cũng như lao động tù nhân vi phạm các quyền cơ bản của con người. Phù hợp với các Công ước 29 và 105 của ILO; 

Bảo vệ môi trường

Các thủ tục và tiêu chuẩn về quản lý chất thải, xử lý và tiếp xúc với hóa chất và các vật liệu nguy hiểm khác, xử lý khí thải và nước thải phải đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu pháp lý tối thiểu. 

Hành vi kinh doanh có đạo đức

Các tổ chức không được tham gia vào bất kỳ hành vi tham nhũng, tống tiền hoặc biển thủ nào, cũng như không dưới bất kỳ hình thức hối lộ nào - bao gồm nhưng không giới hạn - những hứa hẹn , cung cấp, cho hoặc chấp nhận bất kỳ khoản tiền hoặc động cơ không phù hợp nào khác.


BLT.cert tự hào là tổ chức chứng nhận có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, đào tạo, đánh giá và chứng nhận các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước. Với đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, chuyên nghiệp, đi đầu trong lĩnh vực, BLT.cert cam kết, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh dựa trên tình hình thực tế tại từng doanh nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ HOTLINE: 0916757881 để được hỗ trợ 24/7

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881