THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý Khí nhà kính ISO 14064

Giới thiệu

ISO 14064 cung cấp cho ngành công nghiệp và chính phủ một bộ công cụ để phát triển các chương trình nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG). Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần tương ứng thông báo về Kiểm kê KNK (Phần 1), Dự án KNK (Phần 2); và xác nhận và xác minh Thông tin KNK (Phần 3).


Khóa đào tạo là phần giới thiệu cho bất kỳ ai tham gia vào việc phát triển, thực hiện và quản lý KNK dựa trên ISO 14064. 


Đối tượng tham dự

  • Quản lý cấp cao.
  • Quản lý chịu trách nhiệm về phát triển bền vững.
  • Nhân viên chịu trách nhiệm quản lý môi trường.
  • Những người quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất môi trường và hiệu quả năng lượng.
  • Những cá nhân muốn biết thêm về ISO 14064.

Điều kiện tiên quyết:

Không áp dụng


Hình thức đào tạo

Khóa đào tạo Nhận biết về ISO 14064 của BLT.cert được đưa ra dưới nhiều hình thức: trực tiếp tại cơ sở của bạn hoặc trực tuyến vào ngày bạn mong muốn.