Áp dụng các công cụ quản lý rủi ro

08/12/2022 | 16:19:45
Trong ngành môi trường, sức khỏe và an toàn, việc giảm thiểu các sự cố liên quan đến công việc được chú trọng và tăng mức độ tuân thủ và an toàn tại nơi làm việc. Bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho người lao động, những ưu tiên đó cần phải được phòng ngừa và ngăn chặn tái diễn. Các công cụ quản lý rủi ro cung cấp một phương pháp có hệ thống để xử lý các sự kiện đó một cách nhất quán và khách quan.

Sử dụng công cụ quản lý rủi ro - một công cụ định lượng các mối nguy dựa trên mức độ nghiêm trọng và tần suất - là bước đầu tiên trong quy trình có hệ thống đó. Hệ thống quản lý rủi ro xác định các thang số cho tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự cố có thể xảy ra để xác định mức độ rủi ro của sự kiện đó. Ví dụ, nếu một cái gì đó có mức độ nghiêm trọng và tần suất cao, nó được coi là rủi ro cao. Nếu một cái gì đó thấp trong cả hai lĩnh vực đó, nó được coi là rủi ro thấp. Thông tin này giúp các chuyên gia EHS đưa ra quyết định trên một số lĩnh vực.

Áp dụng quản lý rủi ro cho các tổ chức EHS

Mặc dù các rủi ro sẽ khác nhau đối với mọi tổ chức, một số ứng dụng của quản lý rủi ro có lợi cho tất cả các tổ chức EHS.

Quản lý sự cố

Hệ thống EHS cần theo dõi bất kỳ sự cố bất lợi nào như thương tích, bệnh tật và tràn hóa chất, và những sự cố khác. Việc lập hồ sơ các sự cố và thu thập dữ liệu giúp bạn ngăn chặn các ảnh hưởng, tuân thủ trở lại và đảm bảo các sự cố không xảy ra lần nữa. Sử dụng công cụ của hệ thống quản lý giúp ưu tiên các vấn đề quan trọng này. Nó cung cấp một quy trình có hệ thống để tuân theo, giúp dễ dàng đưa ra quyết định xử lý tình huống hơn.

Phân tích an toàn công việc

Quản lý rủi ro cung cấp một điểm chuẩn cho JSA, chia nhỏ các phần riêng lẻ của bản mô tả công việc và phân tích chúng bằng các phương pháp tương tự như một sự kiện bất lợi. Một khi các mối nguy tiềm ẩn được tiết lộ, tổ chức có thể thực hiện các bước để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua thiết bị bảo hộ hoặc các quy định an toàn cụ thể cho công việc. Biết được những sự cố nào có thể xảy ra dẫn đến việc phòng ngừa, làm giảm khả năng sự cố thực sự xảy ra.

Hành động khắc phục

Hệ thống EHS cũng có thể áp dụng rủi ro vào quá trình hành động khắc phục để xác định xem một hành động khắc phục có hiệu quả hay không. Các giá trị rủi ro của một sự cố sau hành động khắc phục đo lường rủi ro còn lại để xem liệu hành động khắc phục có hiệu quả hay không. Điều này có thể được lặp lại nhiều lần nếu cần, cho đến khi rủi ro giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

Báo cáo của doanh nghiệp

Có một hệ thống EHS tự động thu thập dữ liệu là chưa đủ. Bạn cần một công cụ báo cáo dữ liệu một cách toàn diện, xác định xu hướng chung và tác động tổng thể. Các công cụ quản lý rủi ro cung cấp thông tin cho người quản lý để họ đưa ra các quyết định sáng suốt và các thay đổi với sự hỗ trợ từ dữ liệu. Họ có thể kết nối các nguyên nhân gốc rễ của các sự cố xảy ra trong các bộ phận khác nhau và nhìn vào toàn bộ doanh nghiệp EHS.

Các công cụ quản lý rủi ro là vô giá đối với các chuyên gia EHS trong các lĩnh vực khác: theo dõi khí thải, quản lý năng lượng, Bảng dữ liệu an toàn, các khía cạnh, mục tiêu và chỉ tiêu, và quản lý khủng hoảng - cùng nhiều lĩnh vực khác nữa. Việc kết hợp các công cụ quản lý rủi ro vào tất cả các hoạt động EHS của bạn sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và có được con đường cải tiến liên tục.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881