BSCI là gì? Tìm hiểu về đánh giá và tuần thủ BSCI

13/10/2022 | 10:19:51
BSCI là một nền tảng chung của châu Âu bao gồm các nhà bán lẻ, ngành công nghiệp và các công ty nhập khẩu để giám sát các tiêu chuẩn xã hội ở các quốc gia cung cấp cho tất cả các mặt hàng tiêu dùng. Sáng kiến Tuân thủ Xã hội Kinh doanh được chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2004. Nó thể hiện nỗ lực phối hợp của ngành bán lẻ Châu Âu nhằm thực hiện quy tắc ứng xử hài hòa một cách tự nguyện và cải thiện điều kiện làm việc ở các nước cung cấp.

BSCI là một hệ thống giám sát xã hội của Châu Âu về nguồn cung ứng có đạo đức được thành lập bởi Hiệp hội Ngoại thương ở Brussels (FTA). Sáng kiến Chuỗi cung ứng Kinh doanh (BSCI) là một sáng kiến hướng tới kinh doanh dành cho các công ty cam kết cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. BSCI tập hợp hàng trăm công ty theo một Quy tắc Ứng xử và hỗ trợ họ trong nỗ lực xây dựng một chuỗi cung ứng có đạo đức bằng cách cung cấp một hệ thống định hướng phát triển từng bước áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và tất cả các quốc gia tìm nguồn cung ứng.

Bộ Quy tắc Ứng xử BSCI dựa trên các Công ước Quốc tế quan trọng nhất bảo vệ quyền của người lao động, đáng chú ý nhất là các Công ước và khuyến nghị của ILO. Tất cả những người tham gia BSCI đồng ý đưa Quy tắc vào hoạt động trong chuỗi cung ứng của họ. BSCI hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách cung cấp nhiều hoạt động và công cụ được kết nối với nhau để giúp họ đạt được một chuỗi cung ứng tuân thủ xã hội.

Để tìm hiểu thêm về BSCI, vui lòng tham khảo: Sáng kiến Tuân thủ Xã hội trong Kinh doanh (Business Social Compliance Initiative - BSCI)

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881