Các ngành dịch vụ kỹ thuật trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

10/05/2022 | 10:57:00
Nhắc đến các ngành dịch vụ kỹ thuật đã không còn là điều gì quá mới mẻ đối với xã hội hiện nay, vì sự phát triển xã hội của các nước công nghiệp luôn đồng hành cùng các dịch vụ kỹ thuật phụ trợ. Và đặc biệt, trong thời đại của tự động hóa, hiện đại hóa như hiện nay thì đòi hỏi các doanh nghiệp trong khối ngành dịch vụ kỹ thuật phải nâng cao năng lực xa hơn và vươn tầm hơn nữa thì mới đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội.

Để hiểu rõ hơn những đòi hỏi thách thức và cơ hội mới của khối ngành dịch vụ kỹ thuật, Blt.cert xin tóm tắt một số nội dung chính sau:

Đầu tiên, để cụ thể chúng ta hiểu Dịch vụ kỹ thuật là gì? Ngành của bạn có được xếp vào khối này không?