THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14064

Giới thiệu

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần tương ứng thông tin về: Kiểm kê KNK (Phần 1); Dự án KNK (Phần 2); và đóng vai trò là hướng dẫn cho việc xác nhận và xác minh Thông tin KNK (Phần 3).

Khóa đào tạo cho phép bạn nắm vững các phần độc lập của tiêu chuẩn ISO 14064, định lượng và báo cáo kiểm kê KNK, lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo xác minh theo tiêu chuẩn. Điều này cho phép bạn theo dõi các hành động cải thiện hoặc ngăn chặn rủi ro cho tổ chức. 


Đối tượng tham dự

  • Các chuyên gia các-bon có kiến thức làm việc về ISO 14064-1.
  • Những người muốn phát triển các kỹ năng trong việc đánh giá KNK của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết:

Trước khi bắt đầu khóa học này, người học nên có kiến thức trước về:

  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. 
  • Hệ thống quản lý năng lượng. 

Chúng tôi đề xuất cho bạn:

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015.

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001:2018.

Hình thức đào tạo