THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Giới thiệu

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp khuôn khổ cho Hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả (HTQLNL). Tiêu chuẩn này hỗ trợ các tổ chức trong việc phát triển chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả và cung cấp một khuôn khổ để thiết lập và đo lường mức độ thành công của các mục tiêu quản lý năng lượng của tổ chức.

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 50001 phù hợp cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về các hệ thống quản lý năng lượng, tác dụng và lợi ích chính của chúng. Khóa đào tạo này của BLT.cert cung cấp tổng quan chi tiết về ISO 50001:2018 bao gồm cấu trúc, phạm vi và các yêu cầu quan trọng, đồng thời sẽ mang lại lợi ích cho những người đang tìm cách hỗ trợ tổ chức của họ trong các sáng kiến sử dụng năng lượng rộng rãi hơn. 


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân đang tìm cách hiểu HTQLNL là gì và nó có thể giúp các tổ chức giảm chi phí và sử dụng năng lượng như thế nào?
  • Những người yêu cầu kiến thức về ISO 50001.
  • Các cá nhân có kinh nghiệm đánh giá theo các tiêu chuẩn ISO khác muốn đánh giá Hệ thống quản lý môi trường.
  • Những người tham gia vào việc duy trì hoặc giám sát một HTQLNL.
  • Nhân viên được giới thiệu với HTQLNL của tổ chức.
  • Những người chịu trách nhiệm quản lý năng lượng trong tổ chức.

Hình thức đào tạo

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 50001 của chúng tôi có thể được tổ chức tại văn phòng của bạn, địa điểm bạn chọn hoặc trực tuyến vào ngày bạn muốn. Khi được cung cấp trên cơ sở chuyên dụng, khóa đào tạo này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nó cũng có thể được tổ chức như một buổi hội thảo rút ngắn nhằm nâng cao nhận thức về ISO 50001 và hệ thống quản lý năng lượng cho các nhóm nhân viên lớn hơn.