THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Với việc hoàn thành thành công khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

✓ Liên quan và áp dụng các yêu cầu của ISO 19011: 2018 đối với hệ thống quản lý đánh giá.

✓ Xây dựng các tài liệu nhất định theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

✓ Xây dựng tài liệu kiểm toán cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

✓ Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình kiểm toán.

✓ Áp dụng các nguyên tắc lập kế hoạch, thực hiện, ghi chép và kết thúc một kịch bản đã được kiểm toán; và

✓ Xây dựng và thực hiện các tài liệu chính để đảm bảo quá trình đánh giá được kết thúc một cách chuyên nghiệp.

Đăng ký ngay

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881