THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 13485:2016

Giới thiệu về khóa học

Tìm hiểu cách thực hiện đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trang các thiết bị y tế. Hướng dẫn của chuyên gia, các cuộc thảo luận hấp dẫn trong lớp và hội thảo sử dụng ISO 13485:2016 làm tiêu chí đánh giá chính. Các hội thảo củng cố các chủ đề chính với các cơ hội thực hành thực tiễn. Khóa học của chúng tôi cung cấp kiến thức đánh giá hệ thống theo ISO 19011:2018 đồng thời cung cấp trải nghiệm học tập tập trung vào lĩnh vực cho các chuyên gia trong ngành thiết bị y tế.

Trong lớp học trực tiếp của chúng tôi, với thời lượng 05 ngày đào tạo, bạn sẽ trải qua mọi giai đoạn của cuộc đánh giá, vì vậy bạn sẽ có thể dẫn đầu các cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 một cách hiệu quả và hiệu lực.


Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế để đào tạo các chuyên gia đánh giá của bên thứ ba (tổ chức đánh giá chứng nhận sự phù hợp), nhưng cũng phù hợp với tất cả những người mong muốn tìm hiểu về chương trình thực hiện và/hoặc đánh giá HTQLCL trong công ty của họ.

Khóa học này còn phù hợp với các nhà cung cấp Trang thiết bị y tế có kinh nghiệm đánh giá hoặc đã hoàn thành chương trình đánh giá nội bộ.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự đã có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 cũng như cách thức thực hiện đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn các khóa học:

Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 13485 - Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực trang thiết bị y tế


Kỹ năng và kiến thức thu được sau khóa học

- Giải thích và sử dụng ISO 13485:2016 làm tiêu chí đánh giá.

- Chu kỳ đánh giá và ISO 19011:2018.

- Các hoạt động lập kế hoạch đánh giá.

- Quy trình và kỹ thuật đánh giá dựa trên rủi ro.

- Kỹ thuật phỏng vấn và lắng nghe.

- Kỹ thuật thu thập bằng chứng và lấy mẫu.

- Báo cáo không phù hợp.

- Đánh giá theo dõi và hành động khắc phục.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: HỌC VIÊN HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH VÀ VƯỢT QUA BÀI THI CUỐI KHÓA THEO YÊU CẦU SẼ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG/ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ ISO 13485:2016 CỦA BLT.CERT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881