THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 13485:2016

Mục tiêu khóa học

✓ Khái niệm cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) - Mô tả các thành phần cốt lõi của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

✓ Yêu cầu của HTQLCL - Mô tả loạt tiêu chuẩn ISO 9000 cũng như phân tích các yêu cầu và mối quan hệ giữa ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016.

✓ Kiến thức cơ bản về đánh giá - Mô tả chu trình đánh giá, trách nhiệm của chuyên gia đánh giá và xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến đánh giá.

✓ Phương pháp tiếp cận dựa trên quy trình và rủi ro để đánh giá - Mô tả cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quy trình và rủi ro để tăng giá trị của các cuộc đánh giá.

✓ Lập kế hoạch đánh giá - Học cách lập kế hoạch cho tất cả các khía cạnh của cuộc đánh giá, bao gồm cả việc xây dựng tài liệu làm việc.

✓ Thực hiện Đánh giá - Tìm hiểu cách tiến hành cuộc họp khai mạc, thu thập và xác minh thông tin (bao gồm cả các khái niệm lấy mẫu), lắng nghe/đặt câu hỏi một cách hiệu quả và tạo ra các phát hiện đánh giá.

✓ Ghi lại và Theo dõi Đánh giá - Tìm hiểu cách trình bày kết quả đánh giá, tiến hành cuộc họp tổng kết và thực hiện các hoạt động theo dõi cần thiết.

✓ Chứng nhận HTQLCL - Mô tả quy trình chứng nhận HTQLCL của bên thứ ba.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881