THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1,5 - 02 ngày (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức)

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Với việc hoàn thành thành công khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

✓ Áp dụng ISO 13485:2016 như một công cụ quản lý.

Hiểu bảy nguyên tắc chất lượng và việc áp dụng các nguyên tắc đó.

Xác định các yêu cầu do tiêu chuẩn đặt ra.

Hiểu và áp dụng cách tiếp cận theo quy trình.

Hiểu cách áp dụng tư duy dựa trên rủi ro.

Xây dựng các tài liệu nhất định theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về sự tương tác của các quá trình khác nhau như được xác định bởi tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Các tính năng chính của đánh giá rủi ro như được định nghĩa trong ISO 13485.

Tầm quan trọng và sự phù hợp với quy định của pháp luật.

Các yêu cầu thiết kế trong ISO 13485.

Tầm quan trọng của việc kiểm soát quá trình và môi trường (ví dụ, phòng sạch, khử trùng, kiểm soát nhân sự).

✓ Làm thế nào để loại bỏ các nguyên nhân của vấn đề thông qua hành động khắc phục hiệu quả.

✓ Đánh giá các yêu cầu nhất định của hệ thống quản lý thông qua việc áp dụng các điều khoản tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

✓ Làm việc với các quy trình để triển khai các quy trình và thông tin dạng văn bản.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881