THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 1,5 - 02 ngày (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức)

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro trang thiết bị y tế theo ISO 14971:2019

Trong khóa học này, bạn sẽ học:

  • Làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị.
  • Thuật ngữ quản lý rủi ro.
  • Thuật ngữ và công cụ khả dụng như được định nghĩa trong ISO 62366.
  • Quản lý rủi ro liên quan như thế nào đến chu kỳ sống của sản phẩm.
  •  Cách thực hiện các thỏa thuận quản lý rủi ro theo yêu cầu trong ISO 14971.
  •  Cách cập nhật các tệp quản lý rủi ro để đáp ứng các sai lệch về nội dung được xác định trong Phụ lục Z.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881