THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HQTL Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Giới thiệu về Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT) dựa trên ISO 22301.

Mô tả khóa học:

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 22301 cho phép bạn hiểu các khái niệm cơ bản về Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (KDLT). Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 22301, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh và những lợi ích mà doanh nghiệp, xã hội và chính phủ có thể đạt được, ví dụ như:

  • Mở rộng kiến thức của bạn về cách Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh.
  •  Có được kiến thức cần thiết để quản lý một nhóm trong việc thực hiện ISO 22301.
  •  Tăng cường quản lý danh tiếng của bạn.
  •  Tăng độ tin cậy của khách hàng.
  •  Xác định rủi ro và giảm thiểu tác động của sự cố.
  •  Cải thiện thời gian phục hồi.
  •  Đạt được sự công nhận quốc tế

Đối tượng tham dự:

  • Những cá nhân quan tâm đến Quản lý liên tục trong kinh doanh.
  • Các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức về các quy trình chính của HTQL KDLT.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo