THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về HQTL Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQL KDLT theo ISO 22301:2019 hướng tới giúp cho học viên tham dự:

✓ Hiểu các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để triển khai Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.

✓ Hiểu các yếu tố cơ bản của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881