THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Nội dung đào tạo

  • Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL) là gì?
  • Tác dụng và lợi ích của HTQLNL.
  • Tổng quan chi tiết về ISO 50001: 2018 bao gồm cấu trúc, phạm vi và các yêu cầu.
  • Mối quan hệ giữa ISO 50001 và các tiêu chuẩn khác.
  • Các chỉ số hiệu suất năng lượng, bao gồm cả cách các chỉ số này có thể được theo dõi và đo lường.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881