THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 1,5 - 02 ngày (tùy thuộc vào quy mô của tổ chức)

Khóa đào tạo Xây dựng HTQL kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Khóa đào tạo này hướng tới mục tiêu giúp học viên:

✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (BCMS).

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 22301 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý một BCMS.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881