THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho doanh nghiệp

Giới thiệu

Làm quen với các thực hành tốt nhất về Quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000.

Khóa đào tạo xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và cách thức thực hiện một quy trình, triển khai khuôn khổ Quản lý rủi ro. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu được các chiến lược Quản lý rủi ro cơ bản.


Đối tượng tham dự

  • Các cá nhân tham gia vào Quản lý rủi ro trong tổ chức, doanh nghiệp.
  • Các cá nhân đang tìm cách đạt được kiến thức về các quy trình chính của Quản lý rủi ro.
  • Các cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Quản lý rủi ro

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng


Hình thức đào tạo