THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 1-2 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho doanh nghiệp

Mục tiêu của khóa đào tạo này:

✓ Hiểu các khái niệm cơ bản của Quản lý rủi ro.

✓ Hiểu các quy trình cơ bản của Quản lý rủi ro Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật để quản lý rủi ro.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881