THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro Trang thiết bị y tế theo ISO 14971:2019

Giới thiệu

Khóa học này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản, hiện có hoặc kinh nghiệm về quản lý chất lượng trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế, hiểu biết về quản lý rủi ro thiết bị y tế và các yêu cầu của ISO 14971, từ đó xây dựng Hệ thống quản lý phù hợp với công ty, tổ chức mong muốn áp dụng.


Yêu cầu tiên quyết

Học viên tham dự đã có kiến thức về:

1. Quản lý rủi ro

- Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro khi nó áp dụng cho các thiết bị y tế.

- Các thuật ngữ và định nghĩa rủi ro thường được sử dụng (trong tiêu chuẩn ISO 14971).

2. ISO 13485:2016

Kiến thức làm việc về ISO 13485:2016, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa học Nhận thức về ISO 13485:2016 hoặc tương đương.


Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho những người yêu cầu giới thiệu về ISO 14971, đặc biệt là những người liên quan đến quản lý rủi ro của trang thiết bị y tế và chịu trách nhiệm xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế.


Hình thức đào tạo

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881