THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro Trang thiết bị y tế theo ISO 14971:2019

Sau khóa học này, học viên tham dự sẽ có thể:

✓ Giải thích mục đích của hệ thống quản lý rủi ro trang thiết bị y tế, các tiêu chuẩn quản lý rủi ro trang thiết bị y tế và vai trò của quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của trang thiết bị y tế.

✓ Vạch ra cấu trúc và nội dung của ISO 14971 và mối quan hệ của nó với ISO/TR 24971, các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, hệ thống quản lý thiết bị y tế và các tiêu chuẩn quy định.

✓ Giải thích các yêu cầu để thiết lập quy trình quản lý rủi ro dựa trên ISO 14971.

✓ Xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 14871 áp dụng trong tổ chức.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881