Cách thiết lập và đạt được các mục tiêu ESG

17/01/2023 | 10:21:45
Các công ty trên toàn thế giới cảm thấy áp lực khi phải đảm bảo gia tăng chất lượng và số lượng dữ liệu ESG từ các bên liên quan của họ.
 1. 86% nhà đầu tư không hài lòng với thông tin rủi ro môi trường do doanh nghiệp công bố.
 2. Các công ty Hoa Kỳ có điểm ESG tốt nhất có lợi nhuận cao hơn 8% vào năm 2021. 
 3. Ngày càng có nhiều luật được thông qua trên toàn thế giới, bao gồm cả Châu Âu và Hoa Kỳ.

Đây là tất cả các chỉ báo về nhu cầu ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp trong việc tập trung vào ESG do áp lực từ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chính phủ.

Làm thế nào các công ty có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu này? Và họ nên bắt đầu từ đâu? Dưới đây là một số bước chúng tôi đề xuất khi bắt đầu với các mục tiêu ESG cho doanh nghiệp của bạn.

1. Xác định các lĩnh vực bền vững

Bước đầu tiên là xác định các lĩnh vực ESG mà bạn muốn ưu tiên báo cáo, các lĩnh vực này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành và doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các chủ đề “quả treo thấp” mà bạn đã có nhiều dữ liệu, chẳng hạn như lãng phí hoặc sử dụng tài nguyên. Nếu bạn nằm trong phạm vi của các quy định cụ thể yêu cầu báo cáo về lượng khí thải carbon hoặc thẩm định về các chủ đề như lao động cưỡng bức, thì bạn nên có sẵn dữ liệu về những điều đó… Điểm khởi đầu tốt nhất là đặt mục tiêu cho các lĩnh vực mà bạn đã thu thập dữ liệu và xây dựng chiến lược của bạn xung quanh những chủ đề đó.

Tiếp theo, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các chủ đề gần với giá trị và sứ mệnh kinh doanh của mình, ví dụ: thiếu lương thực hoặc năng lượng xanh. Bạn cũng nên kiểm tra luật pháp và quy định tại các quốc gia và khu vực mà bạn hoạt động và bán hàng.

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ đề ESG thường được báo cáo:

2. Đặt mục tiêu và các chỉ tiêu của bạn

 Bây giờ bạn đã biết mình muốn tập trung vào những chủ đề ESG nào, bước tiếp theo là đặt mục tiêu và chỉ tiêu cho những chủ đề này. Dưới đây là một số mẹo để đặt mục tiêu:

 •  Đặt đường cơ sở: Tìm ra những gì bạn hiện đang làm trong toàn bộ doanh nghiệp, đưa vào các bộ phận khác nhau và bắt đầu bằng đánh giá khoảng cách về các hoạt động, chính sách và quy trình hiện tại của bạn.
 •  Hiểu dữ liệu hiện tại của bạn: Sử dụng đánh giá cơ sở và khoảng cách, bạn sẽ có thể hiểu những gì bạn hiện đang đo lường và cả những gì bạn nên đo lường. Từ đó, bạn có thể xác định chiến lược của mình và đặt mục tiêu thực tế cũng như KPI nội bộ và số liệu bạn sử dụng để thúc đẩy tiến trình đó.
 •  Làm việc cộng tác: Làm việc giữa các bộ phận khác nhau và cộng tác trong tổ chức của bạn là rất quan trọng. Bạn phải thống nhất về các lĩnh vực trọng tâm và KPI để tạo điều kiện thuận lợi cho luồng dữ liệu tự do từ các bộ phận khác nhau vào chức năng báo cáo trung tâm của bạn.
 •  Đặt mục tiêu hữu hình: Với sự giám sát ngày càng tăng về tính minh bạch từ các công ty, điều quan trọng là phải cụ thể về các mục tiêu bạn đang đặt. Tránh ngôn ngữ như “trở thành công ty xanh” và chọn các mục tiêu cụ thể mà bạn có thể dễ dàng báo cáo tiến độ thông qua dữ liệu.
 •  Tạo cơ chế thu thập dữ liệu: Việc thiết lập các cơ chế và quy trình thu thập dữ liệu nhất quán là không thể thiếu để đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo của mình.

 

3. Thu thập dữ liệu của bạn

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu ESG tùy thuộc vào chủ đề bạn quyết định tập trung vào và cách thiết lập tổ chức nội bộ của bạn. Sau đây là những ví dụ về cách bạn có thể thu thập dữ liệu.

Theo dõi liên bộ phận về hiệu suất và thu thập thông tin: 

 • Đảm bảo chỉ số đồng hồ nước thường xuyên, chính xác và được ghi lại
 • Thiết lập quy trình ghi lại các vụ tai nạn tại nơi làm việc và xem xét hàng quý
 • Duy trì hồ sơ cập nhật về đào tạo nhân viên về các chủ đề bền vững

Sử dụng các bên thứ ba để hỗ trợ việc thu thập thông tin

 • Sử dụng công ty năng lượng của bạn để lấy dữ liệu về tỷ lệ phần trăm năng lượng xanh
 • Hợp tác với một công ty quản lý chuỗi cung ứng để thu thập dữ liệu thông qua kiểm toán và đánh giá

 

4. Truyền đạt dữ liệu của bạn tới các bên liên quan

Khi bạn đã sẵn sàng truyền đạt tiến độ hướng tới các mục tiêu ESG của mình, điều quan trọng là phải xem xét các bên liên quan và những gì họ muốn thấy từ dữ liệu của bạn. Điều chỉnh các chỉ số của bạn và cách bạn đóng khung chúng khi chia sẻ với các bên liên quan cụ thể. Ví dụ: khi chia sẻ tiến trình ESG với người tiêu dùng, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nó dễ điều hướng và dễ hiểu. Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều cơ quan quản lý và nhà đầu tư yêu cầu báo cáo dữ liệu ESG theo cách chuẩn hóa.

Các phương pháp hay nhất để báo cáo ESG

 Để tóm tắt mọi thứ chúng ta đã thảo luận, đây là một số phương pháp hay nhất mà chúng tôi đã phát triển khi tư vấn cho các công ty về báo cáo ESG:

 •  Giữ thông tin rõ ràng, nhất quán và mạch lạc: Giữ cho thông điệp của bạn rõ ràng, nhất quán với phạm vi dữ liệu bạn đang báo cáo và đảm bảo rằng báo cáo của bạn hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu và chỉ tiêu của bạn.
 • Bắt đầu sớm: Đừng đợi đến phút cuối cùng mới đáp ứng các yêu cầu hoặc nghĩa vụ từ các bên liên quan bên trong hoặc bên ngoài.
 • Thu hút sự ủng hộ của lãnh đạo: Tìm một giám đốc điều hành hoặc nhà tài trợ cấp cao để sớm đầu tư vào chiến lược của bạn nhằm giúp có được tất cả các nguồn lực bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.
 • Theo kịp các yêu cầu thay đổi: Quy định không ngừng phát triển; điều quan trọng là phải cập nhật các yêu cầu mới nhất.
 • Liên kết hiệu suất với các mục tiêu kinh doanh cốt lõi: Bạn có thể tiến bộ nhanh hơn và đạt được các mục tiêu của mình bằng cách liên kết các mục tiêu ESG với hiệu suất tài chính của bạn.

BLT.cert có thể trợ giúp như thế nào?

Nền tảng dữ liệu, công cụ và dịch vụ của chúng tôi cung cấp giải pháp liền mạch để quản lý và báo cáo ESG toàn diện.

 1. Bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ): SAQ của chúng tôi giúp thu thập thông tin về tính bền vững xã hội về các hoạt động, điều kiện làm việc và con người của địa điểm làm việc. Hoàn thành các cơ sở của bạn và yêu cầu các nhà cung cấp hoàn thành một cơ sở cho mỗi cơ sở của họ.
 2. Đánh giá rủi ro: Công cụ đánh giá rủi ro của chúng tôi, Radar, cho phép phân tích các rủi ro về nhân quyền và môi trường trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của bạn. Nghiên cứu các rủi ro vốn có ở các quốc gia và lĩnh vực có liên quan và xây dựng hồ sơ rủi ro tùy chỉnh cho mọi địa điểm làm việc.
 3. Tư vấn đánh giá SMETA: Kiểm toán chuỗi cung ứng của chúng tôi xây dựng bức tranh toàn diện về hoạt động, con người và điều kiện làm việc của địa điểm làm việc thông qua đánh giá trực tiếp. Sử dụng nó để xem các cơ sở của chính bạn hoặc của nhà cung cấp.
 4. Nền tảng: Dữ liệu được thu thập thông qua SAQ và các đánh giá tại nơi làm việc có thể được lưu trữ trên nền tảng dữ liệu tích hợp của chúng tôi, cung cấp cho các công cụ khác của Sedex để hỗ trợ báo cáo và đánh giá rủi ro ESG.
 5. Tư vấn: Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, nhóm Tư vấn của chúng tôi có thể giúp bạn phát triển một kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu ESG phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thị trường dường như chưa sẵn sàng để đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến một loạt các thách thức về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trong những năm qua, tiêu chí ESG đã tăng lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của doanh nghiệp và công chúng, vì tỷ lệ các công ty tích hợp các yếu tố ESG vào phân tích và ra quyết định đã tăng lên đáng kể. Song song đó, COVID-19 và cuộc suy thoái kinh tế gần đây nhất đã bộc lộ điểm mạnh và điểm yếu của các công ty liên quan đến vấn đề ESG
Hãy đối mặt với sự thật – không có cái gọi là “tự nhiên” khi đặt ra mục tiêu phát triển. Bạn cần đầu tư thời gian, phát triển kiến ​​thức của mình và biết kỳ vọng của các bên liên quan là gì. Nhiều tổ chức không biết bắt đầu từ đâu khi nói đến báo cáo phát triển bền vững – ngày nay có thể báo cáo về bất cứ điều gì. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI) cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp để chỉ đạo báo cáo phát triển bền vững của họ đi đúng hướng.
Chống suy thoái môi trường đòi hỏi một nỗ lực thống nhất giữa luật pháp của chính phủ, các nhà sản xuất trong ngành và người tiêu dùng. Trong khi nhu cầu về các sản phẩm bền vững với môi trường chỉ tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, nhu cầu về các giải pháp bền vững là một vấn đề nan giải.
Bài viết này căn cứ dựa trên báo cáo của Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển về vấn đề Quản lý An toàn thực phẩm tại Việt Nam: Những thách thức và cơ hội để đưa ra những giải pháp cho các bên tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm ứng phó với tình hình hiện nay và cách thức thực hiện các kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881