Đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường về An Toàn Thực Phẩm

02/06/2022 | 09:48:58
Các vấn đề liên quan đến dân số ngày càng tăng, nhu cầu lương thực tăng và mức độ lãng phí thực phẩm cao trong hệ thống thực phẩm đòi hỏi phải có các thực hành bền vững hơn. Người tiêu dùng rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và những người mới có ý thức về sức khỏe đang đặt ra mối quan tâm về các sản phẩm và thực hành bền vững trong chuỗi thực phẩm.

Thất thoát thực phẩm và lãng phí thực phẩm trong chuỗi thực phẩm là một vấn đề toàn cầu, không phân biệt khu vực hoặc mức thu nhập kinh tế. Liên quan đến vấn đề này, các hệ thống thực phẩm toàn cầu có đóng góp đáng kể thân thiện với môi trường ở tất cả các giai đoạn của chuỗi thực phẩm. Mức độ thất thoát và lãng phí được giảm bớt trong các công ty có các quy trình đang chạy hài hòa với các tiêu chuẩn nhất định.

Chứng nhận ISO 22000 có thể được thông qua bởi bất kỳ tổ chức nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm, bao gồm cả nhu cầu của người tiêu dùng và thị trường. Liên quan đến vấn đề này, mối quan tâm của công ty liên quan đến các yêu cầu mới từ các bên liên quan đã tăng lên trong vài năm qua. Bối cảnh cạnh tranh này vạch ra con đường để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và do đó, đạt được sự tin tưởng của các đối tác và người tiêu dùng cuối cùng.

Hơn nữa, việc phổ biến các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm là một nhu cầu hiện nay do thực tế là thất thoát thực phẩm có ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Đây là một vấn đề cơ bản vì thế giới hiện đại đang phải vật lộn với vấn đề lãng phí thực phẩm rất lớn. Ngày nay, an toàn thực phẩm là mối quan tâm rõ ràng của người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp bền vững, cần giải quyết vấn đề phúc lợi của cả nông dân và người tiêu dùng. Các sự kiện toàn cầu gần đây bằng chứng rằng sản xuất lương thực hiện tại của chúng ta không bền vững, và các vấn đề liên quan đến dân số ngày càng tăng, nhu cầu lương thực tăng và mức độ lãng phí thực phẩm cao trong hệ thống thực phẩm nhấn mạnh nhu cầu thực hành bền vững hơn. Vấn đề này quan trọng đến mức các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc bao gồm “Đảm bảo các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững” với “Giảm một nửa chất thải thực phẩm bình quân đầu người trên toàn cầu ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, đồng thời giảm thất thoát lương thực trong chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch.

Cụ thể, trong ngành công nghiệp thực phẩm, một mối quan tâm không ngừng gia tăng khác là chất lượng của các sản phẩm thực phẩm liên quan đến an toàn. Hơn nữa, bên cạnh trách nhiệm sản xuất thực phẩm an toàn, các ngành này phải chứng minh rằng an toàn thực phẩm được lập kế hoạch và đảm bảo. Nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến các mối nguy an toàn thực phẩm là có thật, vì các sản phẩm thực phẩm được sản xuất bằng các kỹ thuật khác nhau và được vận chuyển khắp nơi trên thế giới.

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để giúp giải quyết các yêu cầu về an toàn thực phẩm và các xu hướng ngày càng tăng như an ninh lương thực và tính bền vững trong chuỗi thực phẩm. Bản sửa đổi mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000 (vào năm 2018) phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, nhằm mục đích cung cấp hiểu biết tốt hơn về khái niệm mức độ rủi ro hoạt động và chiến lược và bao gồm các cải tiến đối với các định nghĩa, phù hợp với Codex Alimentarius.

Hơn nữa, tiêu chuẩn ISO 22000 đã được chứng minh rằng có thể hỗ trợ việc thực hiện đúng các quy trình quan trọng trong cả doanh nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm. Do đó, ISO 22000 về Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm không chỉ cho phép tăng trưởng an toàn thực phẩm mà còn cho phép cải tiến các quá trình chính trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đặc biệt là trong quá trình sản xuất và kiểm soát. Cần nhấn mạnh rằng việc phổ biến các tiêu chuẩn hỗ trợ việc quan tâm đến chất lượng thực phẩm ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng hiện là một điều cần thiết.

Dựa trên các nguyên tắc của Codex về vệ sinh thực phẩm (bao gồm Hệ thống HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu thực hiện HTQL ATTP để đảm bảo an toàn thực phẩm và hỗ trợ tính bền vững trong chuỗi thực phẩm. Hơn nữa, HTQL ATTP này phù hợp với ISO 9001 trong bản sửa đổi mới nhất của ISO 22000:2018 và cải tiến đó giúp hiểu rõ hơn về khái niệm mức rủi ro hoạt động và chiến lược, đồng thời tiếp tục hỗ trợ một công ty minh bạch về việc kiểm soát rủi ro về an toàn thực phẩm do tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Xem thêm: Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm tại Việt Nam thông qua HTQL ATTP

Vì người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe tham gia vào các vấn đề từ an toàn thực phẩm đến bảo vệ môi trường, việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, cùng với các biện pháp pháp lý và bao gồm cả quản lý chất thải phát sinh, góp phần nâng cao nhận thức và là chìa khóa cho tương lai bền vững sự phát triển. Do đó, hậu quả của việc sản xuất thực phẩm không đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm có thể rất nghiêm trọng. Ngoài việc thất thoát và lãng phí thực phẩm, việc không tuân thủ các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm có thể dẫn đến thực phẩm không an toàn, chẳng hạn như tạo ra độc tố trong chính thực phẩm, sử dụng nước bị ô nhiễm, điều kiện bảo quản không đầy đủ và không hợp vệ sinh. Đó là lý do tại sao các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm là một công cụ thích hợp để hỗ trợ các tổ chức trong việc xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm.

Chứng nhận ISO 22000 dành cho bất kỳ tổ chức nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào chuỗi thực phẩm, bao gồm cả nhu cầu của người tiêu dùng và thị trường. Tiêu chuẩn này vạch ra những gì các tổ chức cần thực hiện để chứng minh khả năng của họ trong việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn. Các tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp với ISO 22000 có thể đảm bảo sản phẩm của người nhận được sản xuất, vận chuyển và lưu trữ tuân theo các quy tắc an toàn cao nhất. Hơn nữa, các tổ chức thừa nhận rằng việc thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là tích cực cho việc vận hành chuỗi cung ứng hiệu lực và hiệu quả.

Liên quan đến an ninh của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, tiêu chuẩn ISO 22000 cho phép quản lý rủi ro hiệu quả hơn và là một công cụ hiệu quả để hiểu các yêu cầu đối với các tổ chức hoạt động trong suốt chuỗi thực phẩm. Cần nhấn mạnh rằng tình hình thị trường và kỳ vọng của doanh nghiệp và người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể trong những năm qua. Trong khi đó, các công ty trong chuỗi thực phẩm phải đối mặt với nhu cầu đáp ứng các yêu cầu mới về an toàn thực phẩm.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881