Các yêu cầu đối với ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống hiện nay

10/05/2022 | 12:44:17
Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống luôn phải đối mặt với các luật và quy định liên quan đến an toàn sản xuất thực phẩm.

Trong những năm gần đây, ngoài yêu cầu bắt buộc về pháp lý, ngành công nghiệp này thường áp dụng rất nhiều các tiêu chuẩn, bao gồm:

 • Chương trình thực hành sản xuất tốt GMP.
 • Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.
 • Các chương trình được GFSI (Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu) công nhận:
  • Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm (Phiên bản thứ bảy).
  • Tiêu chuẩn toàn cầu về bao bì và vật liệu đóng gói của BRC Số 6.
  • Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về lưu trữ và phân phối.
  • Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm, ấn bản 8 (kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2019).
  • CanadaGAP (Chương trình An toàn Thực phẩm tại Nông trại của Hội đồng Làm vườn Canada).
  • FSSC 22000 (Hệ thống Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm) Sản phẩm Thực phẩm.
  • Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu Thủy sản - Tiêu chuẩn Chế biến Thủy sản BAP.
  • Chương trình Đảm bảo Trang trại Tích hợp GLOBAL G.A.P Phiên bản 5, Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Phiên bản 4 và Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Hài hòa.
  • Tiêu chuẩn thịt đỏ toàn cầu (GRMS) Phiên bản thứ 4 4.1.
  • IFS Phiên bản thực phẩm 6.
  • IFS Logistics Phiên bản 2.1.
  • IFS PACsecure, Phiên bản 1.
  • Tiêu chuẩn Primus GFS (v.2.1 - tháng 12 năm 2011).
  • Mã thực phẩm chất lượng an toàn SQF Phiên bản thứ 7 Cấp độ 2 (Hết hạn kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2018).
  • Bộ luật Thực phẩm Chất lượng An toàn SQF Phiên bản thứ 8 (kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2018).
  • Phiên bản 8.1 Mã thực phẩm chất lượng an toàn SQF kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Các quy định này, cũng như sự quan tâm ngày càng cao của người tiêu dùng, các tổ chức an toàn và các quan chức thực thi, đã làm tăng nhu cầu hoạt động của ngành công nghiệp thực phẩm với các chính sách và nguyên tắc được xác định rõ ràng. An toàn và chất lượng thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp đối với tất cả các nhà sản xuất, do đó việc thực hành sản xuất tốt (GMP) trở nên vô cùng quan trọng.

Tuân thủ các yêu cầu luôn thay đổi

Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng là một yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày nay, và nhiều bên liên quan yêu cầu bằng chứng rằng các nhà sản xuất đang tuân thủ các tiêu chuẩn đó và tuân theo GMP để đảm bảo an toàn thực phẩm. GMP đề cập đến các điều khoản để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn và đã được chuẩn bị, đóng gói và bảo quản trong điều kiện hợp vệ sinh. Nó cũng là một chương trình tiên quyết cho HACCP.

Trong trường hợp có khiếu nại hoặc vấn đề pháp lý, bằng chứng về các GMP có hiệu lực giúp xác minh rằng nhà sản xuất đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sản phẩm thực phẩm của họ an toàn. HACCP được đưa vào tiêu chuẩn ISO 22000 và nó liên quan đến việc xác định và kiểm soát các mối nguy thông qua các chương trình tiên quyết hoặc các điểm kiểm soát quan trọng trong suốt quá trình sản xuất và chuẩn bị thực phẩm. 

Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống hiện yêu cầu các nhà cung cấp của họ chứng minh chứng nhận một số tiêu chuẩn liên quan vì nó cung cấp sự đảm bảo rằng các thành phần mà một nhà cung cấp đã xử lý, sản xuất, chuẩn bị, chế biến và phân phối phải được đảm bảo an toàn. Việc thu hồi trong môi trường ngày nay có thể là một thảm họa đối với một nhà sản xuất trên nhiều phương diện. Từ khả năng xảy ra cơn ác mộng quan hệ công chúng đến ảnh hưởng tiêu cực mà nó có thể gây ra đối với lòng tin của công chúng hiện tại và tương lai, việc thu hồi có thể hủy hoại nhà sản xuất. Nhiều quy tắc và quy định này vượt ra ngoài đối tượng thu hồi. Mục tiêu thực sự của chất lượng và an toàn thực phẩm nói chung và ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng, là đảm bảo tất cả các thực thể liên quan tuân theo các tiêu chuẩn và thông lệ giống nhau và tuân thủ tất cả các quy định, sáng kiến và nhiệm vụ hiện hành.

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 đã trở nên phổ biến, được nhắc đến trong NĐ 15/2018/NĐ-CP Điều 12: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khoản k.
Ba điểm chính của ISO 22000 như sau:

 1. Các tổ chức phải kết hợp khả năng chứng minh cam kết về an toàn thực phẩm với khả năng lập hồ sơ các thủ tục an toàn thực phẩm. Các thủ tục này bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh doanh, từ việc nhận các thành phần trong nước đến việc vận chuyển hàng hóa thành phẩm ra nước ngoài.

 2. Nhân viên phải có năng lực về thủ tục an toàn thực phẩm. Điều này đòi hỏi tất cả các công ty phải có một chương trình đào tạo bắt buộc cho tất cả nhân viên trong mọi lĩnh vực an toàn thực phẩm với các cập nhật đào tạo định kỳ.

 3. Mức độ nguy hại thực phẩm có thể chấp nhận được phải được quy định. Điều này xác định và đặt định lượng mức độ nguy hiểm của một chất gây ô nhiễm để cho phép dễ dàng đo lường và xác định. Nó xác định rõ ràng mức độ nghiêm trọng có thể được sử dụng để phân loại mức độ nguy hiểm.

Các yêu cầu luật định liên quan đến thực phẩm - đồ uống tại Việt Nam: Luật An toàn Thực phẩm số 02/VBHN-VPQH. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm thực phẩm đang được quản lý bới Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn Thực phẩm tại Nghị định sô 15/2018/NĐ-CP. Cập nhật các yêu cầu mới nhất của cơ quan quản lý truy cập https://vfa.gov.vn/van-ban.html.

Giải pháp để quản lý 

Một công cụ quan trọng để thực hiện các sáng kiến và cải thiện chất lượng và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). FSMS là một chiến lược chương trình của công ty để duy trì và thực hiện một chương trình an toàn thực phẩm nhằm bao gồm và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu bên trong và bên ngoài. 

FSMS tự động giúp tất cả các nhà sản xuất thích ứng với các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được công nhận, chẳng hạn như ISO và SQF, là một yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Với FSMS, các tổ chức có thể rất dễ dàng và quản lý thành công các thách thức tiêu chuẩn quản lý chính sau:

 • Quản lý nhiều hệ thống bị ngắt kết nối, và thường là thủ công, để đáp ứng các yêu cầu.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn, đồng thời giảm thiểu thời gian đánh giá.
 • Loại bỏ việc nhập dữ liệu thừa.
 • Khả năng truy cập các chỉ số hiệu suất chính theo thời gian thực ở cấp doanh nghiệp.
 • Chia sẻ dữ liệu liền mạch trên các quy trình độc đáo.
 • Kiểm soát tài liệu.
 • Kiểm tra hành động khắc phục đối với các phát hiện.
 • Khả năng theo dõi và theo dõi.
 • Quản lý thu hồi - trong trường hợp cần thiết.

Việc triển khai một giải pháp quản lý chất lượng hoàn toàn có thể mở rộng và đáng tin cậy cho phép các công ty tập trung vào năng lực cốt lõi của họ mà không phải lo lắng về việc luôn tuân thủ các yêu cầu hàng đầu.

BLT.cert là tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu, cung cấp dịch vụ chứng nhận được công nhận trên phạm vi quốc tế. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã đánh giá, chứng nhận cho hàng trăm doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Tham khảo thêm:

Chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận HACCP 

Để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến HOTLINE: 0916 757 881 hoặc đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi tại đây 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chắc chắn, với sự ra đời của toàn cầu hóa, thị trường đã trở nên cạnh tranh hơn, bởi vì nó đã mở ra cơ hội cho các đối thủ gắn kết lớn hơn giữa người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ, sự phù hợp hơn của sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng và mối quan tâm lớn hơn về tác động xã hội của công ty. Hơn nữa, kịch bản toàn cầu này cho thấy một số cơ hội để các công ty mở rộng thị trường. Rõ ràng là hành động này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ của chính họ được cung cấp.
Bài viết này căn cứ dựa trên báo cáo của Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển về vấn đề Quản lý An toàn thực phẩm tại Việt Nam: Những thách thức và cơ hội để đưa ra những giải pháp cho các bên tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm ứng phó với tình hình hiện nay và cách thức thực hiện các kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm.
HACCP là viết tắt của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn và là một hệ thống an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn sự an toàn của thực phẩm bị xâm phạm. ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn ISO và đã được tạo ra để đảm bảo sự an toàn của chuỗi thực phẩm toàn cầu. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích sự khác biệt giữa HACCP và ISO 22000 dành cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm.
Bằng cách chọn chứng nhận ISO 22000, bạn đang áp dụng một hệ thống được quốc tế công nhận.
Messenger Zalo Return To Top
0916757881