THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Giới thiệu

Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các tổ chức đang được yêu cầu kết hợp nhiều quy định hơn nữa nhằm vào tác động của các hoạt động của họ đối với môi trường. Một lĩnh vực được chú trọng đặc biệt là sử dụng năng lượng, hiện đang là yếu tố đóng góp lớn nhất vào sự nóng lên toàn cầu. Một giải pháp cho phép các tổ chức giảm sử dụng năng lượng và chi phí là thực hiện Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL), thông qua việc thực hiện ISO 50001.

ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để phát triển một hệ thống quản lý nhằm thúc đẩy hiệu suất năng lượng được cải thiện và do đó giảm thiểu chi phí.

Khóa đào tạo về Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 50001 của BLT.cert trang bị cho các học viên những hiểu biết cần thiết về ISO 50001 và cách thức áp dụng tiêu chuẩn vào HTQLNL của tổ chức. Khóa học bao gồm các lĩnh vực chủ đề chính cần thiết cho một dự án triển khai HTQLNL, bao gồm 'phân tích khoảng cách', đánh giá năng lượng và các công cụ để cải thiện hiệu suất năng lượng.


Đối tượng tham dự

  • Bất kỳ ai trong các tổ chức đang tìm cách giảm mức sử dụng năng lượng thông qua việc triển khai Hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL).
  • Các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về việc tích hợp Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 trong tổ chức của họ.

Điều kiện tiên quyết: không áp dụng.


Hình thức đào tạo