THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Nội dung đào tạo

  • Tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu của ISO 50001 và áp dụng vào HTQLNL của tổ chức.
  • Tổng quan về các tiêu chuẩn ISO khác và cơ hội để tích hợp Hệ thống quản lý ứng dụng (HTQLNL) với các hệ thống quản lý khác.
  • Phân tích khe hở ISO 50001.
  • Yêu cầu tài liệu ISO 50001.
  • Hiểu tầm quan trọng của 'Đánh giá năng lượng' và 'Đường cơ sở về năng lượng'.
  • Tầm quan trọng của 'liên kết' giữa các yếu tố khác nhau của HTQLNL.
  • Các biện pháp theo dõi tiến trình của một HTQLNL.
  • Giới thiệu một công cụ để ưu tiên "cơ hội cải thiện hiệu suất năng lượng".

Messenger Zalo Return To Top
0916757881