THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Mục tiêu khóa học

Vào cuối khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng ISO 50001 này, các học viên sẽ có thể nhận ra các bước chính cho một dự án triển khai HTQLNL và:

✓ Thực hiện 'Phân tích khoảng cách' chi tiết.

✓ Tạo một kế hoạch thực hiện HTQLNL.

✓ Ghi chép lại quá trình.

✓ Tự tin tham gia với Quản lý cấp cao khi tìm kiếm các nguồn lực bổ sung để hỗ trợ sự phát triển của Hệ thống quản lý cấp cao của tổ chức.

✓ Thu hút nhiều thành viên hơn của một tổ chức để hỗ trợ HTQLNL của họ.

Messenger Zalo Return To Top
0916757881