THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001:2018

Nội dung khóa đào tạo

  1. Giới thiệu về HTQL AT&SKNN và ISO 45001

→ Mục tiêu và cấu trúc khóa đào tạo

→ Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định

→ Quá trình chứng nhận

→ Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của HTQL AT&SKNN

→ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

    2. Các nguyên tắc đánh giá và việc chuẩn bị và bắt đầu đánh giá

→ Các khái niệm và nguyên tắc đánh giá cơ bản

→ Tác động của xu hướng và công nghệ trong đánh giá

→ Đánh giá dựa trên bằng chứng

→ Đánh giá dựa trên rủi ro

→ Bắt đầu quá trình đánh giá

→ Đánh giá giai đoạn 1

    3. Các hoạt động đánh giá tại chỗ

→ Chuẩn bị cho đánh giá giai đoạn 2

→ Đánh giá giai đoạn 2

→ Giao tiếp trong quá trình đánh giá

→ Thủ tục Đánh giá

→ Tạo kế hoạch kiểm tra đánh giá

    4. Kết thúc đánh giá

→ Soạn thảo các phát hiện đánh giá và báo cáo sự không phù hợp

→ Tài liệu đánh giá và đánh giá chất lượng

→ Kết thúc đánh giá

→ Đánh giá về các kế hoạch hành động của kiểm toán viên

→ Ngoài đánh giá ban đầu

→ Quản lý chương trình đánh giá nội bộ

→ Bế giảng khóa đào tạo

    5. Kỳ thi cấp chứng chỉ

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881