THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001:2018

Mục tiêu chương trình

Khóa đào tạo này cho phép bạn:

✓ Phát triển sự hiểu biết tổng thể về các yêu cầu ISO 45001 và diễn giải chúng trong bối cảnh đánh giá HTQL AT&SKNN.

✓ Hiểu vai trò của chuyên gia đánh giá trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi cuộc đánh giá HTQL AT&SKNN, phù hợp với ISO 19011.

✓ Lập kế hoạch đánh giá, lãnh đạo nhóm đánh giá, dự thảo báo cáo về sự không phù hợp.

✓ Hành động với sự cẩn thận chuyên nghiệp trong quá trình đánh giá HTQL AT&SKNN.

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881