THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 50001:2018

Nội dung đào tạo

 • ISO 50001: Tiêu chuẩn và vai trò của chuyên gia đánh giá.
 • Các nguyên tắc đánh giá hệ thống quản lý.
 • Cách thức tiến hành đánh giá nội bộ.
 • Tạo báo cáo đánh giá và theo dõi.
 • Quản lý nhóm đánh giá và quá trình đánh giá.
 • Các thủ thuật và lời khuyên về kỹ thuật đánh giá.
 • Hoạt động soát xét tài liệu và chuẩn bị đánh giá.
 • Đánh giá chính sách năng lượng trong tổ chức.
 • Đánh giá các khía cạnh năng lượng, ý nghĩa và tác động của chúng.
 • Các nghĩa vụ pháp lý và sự tuân thủ đối với đánh giá viên.
 • Cách thức đánh giá để cải thiện văn hóa và chương trình.
 • Đánh giá các nguồn lực, nhận thức, giao tiếp, đào tạo và năng lực.
 • Các hành động khắc phục và phòng ngừa.
 • Đánh giá kiểm soát hoạt động và quản lý quá trình.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881