THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 50001:2018

Mục tiêu khóa học

- Khóa học nhằm mục đích truyền đạt tất cả kiến thức và kỹ năng cần có của chuyên gia đánh giá chính về hệ thống quản lý năng lượng - ISO 50001:2018.

- Vào cuối khóa học, người tham dự sẽ có thể:

✓ Mô tả mục đích của hệ thống quản lý năng lượng, của tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng - ISO 50001, về đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận của bên thứ ba.

✓ Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý năng lượng.

✓ Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý năng lượng để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 50001 và phù hợp với ISO 19011 (và ISO 17021 nếu thích hợp).

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881