THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá rủi ro Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000

- Giới thiệu về ISO 31000 và quy trình quản lý rủi ro: 

 • Mục tiêu và cấu trúc khóa học.
 • Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.
 • Giới thiệu về các khái niệm và nguyên tắc của ISO 31000.
 • Các loại rủi ro.
 • Khung quản lý rủi ro.
 • Bắt đầu thực hiện quy trình quản lý rủi ro.

- Thiết lập bối cảnh, đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro theo ISO 31000:

 • Thiết lập bối cảnh.
 • Nhận dạng rủi ro.
 • Phân tích rủi ro.
 • Đánh giá rủi ro.
 • Xử lý rủi ro.

- Chấp nhận rủi ro, giao tiếp và tham vấn, ghi chép và báo cáo, giám sát và xem xét theo ISO 31000:

 • Chấp nhận rủi ro.
 • Truyền thông và Tham vấn.
 • Ghi lại và Báo cáo.
 • Giám sát và xem lại.

- Các kỹ thuật đánh giá rủi ro theo IEC/ISO 31010:

 • Các kỹ thuật áp dụng để xác định rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010.
 • Các kỹ thuật áp dụng để phân tích rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010.
 • Các kỹ thuật áp dụng để đánh giá rủi ro dựa trên IEC/ISO 31010.
 • Năng lực, đánh giá và kết thúc khóa đào tạo.

- Kỳ thi chứng chỉ

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881