THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá rủi ro Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000

Khóa đào tạo này hướng tới:

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 31000, IEC/ISO 31010 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Nắm vững các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để quản lý rủi ro trong tổ chức.

✓ Tìm hiểu cách giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn của ISO 31000 trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức.

✓ Tìm hiểu cách thiết lập một kế hoạch truyền thông rủi ro hiệu quả và một quy trình ghi lại và báo cáo rủi ro.

✓ Có được kiến thức chuyên môn để hỗ trợ một tổ chức quản lý và đánh giá giám sát rủi ro một cách hiệu quả dựa trên các phương pháp hay nhất.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881