THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về FSSC 22000 và các yêu cầu cụ thể bao gồm các yêu cầu V5.1.
  • ISO 19011:2018 - Hướng dẫn đánh giá HTQL, bao gồm cả cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các nguyên tắc đánh giá.
  • Các chương trình điều kiện tiên quyết cụ thể theo ngành (PRP).
  • Kiểm soát và phân tích mối nguy (HACCP, CCP và OPRP).
  • Yêu cầu của Hệ thống quản lý ATTP.
  • Quy trình đánh giá nội bộ: các giai đoạn, phạm vi, lập kế hoạch, kỹ thuật phỏng vấn, báo cáo, theo dõi và kết thúc cuộc họp.
  • Danh sách kiểm tra cho ISO 22000, PRP có liên quan và các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000.
  • Phân tích và khắc phục sự không phù hợp với các yêu cầu của FSSC 22000.
  • Tổng quan về chất lượng FSSC 22000.

 

Đăng ký ngay

 

 

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881