THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000

Mục tiêu hướng tới

Vào cuối khóa Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000 V5.1, học viên tham dự sẽ hiểu các nguyên tắc của cuộc đánh giá nội bộ dựa trên FSSC 22000 và có thể:

✓ Lập kế hoạch, tiến hành đánh giá, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá nội bộ dựa trên FSSC 22000.

✓ Đánh giá HTQL ATTP của một tổ chức phù hợp với ISO 22000.

✓ Thu thập bằng chứng khách quan thông quan phỏng vấn,quan sát và lấy mẫu.

✓ Xác định các mối nguy trong HTQL ATTP và hiểu cách chúng có thể được phân tích và kiểm soát.

✓ Cải tiến liên tục HTQL ATTP.

 

Đăng ký ngay 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881