THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ IATF 16949:2016

Kỹ năng và kiến thực đạt được sau khóa học

✓ Mô tả các hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011

Áp dụng các hướng dẫn của ISO 19011 để đánh giá IATF 16949

Giải thích tầm quan trọng của các yêu cầu cụ thể của khách hàng trong quá trình đánh giá nội bộ

Xác định cách tiếp cận quy trình ô tô khi đánh giá

Lập kế hoạch và bắt đầu kiểm tra

Chuẩn bị các hoạt động đánh giá, có tính đến các yêu cầu cụ thể của khách hàng

Tiến hành các hoạt động đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận quá trình

Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá

Hoàn thành đánh giá

Kiểm tra theo dõi

Messenger Zalo Return To Top
0916757881