THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ IATF 16949:2016

Một cuộc đánh giá không hiệu quả có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: sự thất bại trong quy trình, sự không hài lòng của khách hàng và sự không tuân thủ quy định. Tối ưu hóa kỹ năng đánh giá IATF 16949:2016 của bạn với khóa đào tạo được công nhận và nâng cao khả năng đánh giá nội bộ của bạn. Có được sự tự tin trong việc lập kế hoạch và thực hiện một cuộc đánh giá hiệu quả; cũng như báo cáo và đánh giá hành động khắc phục khi cần thiết.


Mô tả khóa học

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ cũng như việc thực hiện hiệu quả các quy trình dựa trên IATF 16949. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối các báo cáo đánh giá và hoàn thành việc tuân theo  các hoạt động.


Điều kiện tiên quyết

Khuyến nghị: Học viên cần có các kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn IATF 16949:2016 như các công cụ quản lý chính và yêu cầu của tiêu chuẩn. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn các khóa đào tạo tham khảo sau đây:

Công cụ cốt lõi của IATF 16949

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát Hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF 16949.

Hình thức đào tạo