THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Nội dung đào tạo

  • Cách điều chỉnh kỹ thuật đánh giá của bạn để đáp ứng các yêu cầu mới và được sửa đổi trong ISO 14001:2015.
  • Cách đánh giá các yêu cầu mới liên quan đến bối cảnh tổ chức và việc áp dụng cách tiếp cận các mối đe dọa và cơ hội đối với quản lý môi trường.
  • Cách kiểm tra cam kết và lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất.
  • Cách kiểm tra các quy trình và sự tương tác của chúng với các quy trình khác
  • Tầm quan trọng của quản lý môi trường đối với tổ chức và khách hàng của tổ chức.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881