THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Mục tiêu học tập

✓ Hiểu việc áp dụng các nguyên tắc quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015Liên hệ hệ thống quản lý môi trường với các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quá trình hoạt động của tổ chức.

✓ Liên hệ bối cảnh của tổ chức và nhu cầu cũng như kỳ vọng của bên quan tâm với việc lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

✓ Đánh giá rủi ro của các tác động môi trường đáng kể và các hoạt động được xác định trong bối cảnh của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

✓ Đánh giá hiệu quả của các phương pháp luận để kiểm soát các mối nguy môi trường.

✓ Đánh giá vai trò và trách nhiệm của HTQLMT trong bối cảnh của môi trường tổ chức.

✓ Xác định tính đầy đủ và hiệu quả của HTQLMT.

✓ Hiểu việc áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá.

✓ Hiểu được việc tiến hành một cuộc đánh giá hiệu quả trong bối cảnh tình hình tổ chức của bên được đánh giá.

✓ Hiểu việc áp dụng các quy định và các cân nhắc khác có liên quan đến hệ thống quản lý và việc tiến hành đánh giá.

✓ Thực hành các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý một cách hiệu quả.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881